รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา

ชื่อหัวข้อ : รับสมัครพนักงานขับรถ 1 อัตรา

 

บริษัท เอพีไอ แอดวานซ์ อินทิเกรต 2019 มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงานในตำแหน่งดังนี้

 

พนักงานขับรถ  1  อัตรา   อัตราเงินเดือน  9,000 – 12,000  บาท

คุณสมบัติ                   –  เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

–  วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า

–  ขยัน อดทน ซื่อสัตย์

–  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

–  เรียนรู้งานได้เร็ว ต้องการศึกษาหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ

–  มีความรู้ความสามารถ เอกสารทางด้านการเงิน / ใบกำกับภาษี /   ใบเสร็จรับเงิน

–  มีประสบการณ์งานด้านขับรถส่งของจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ความรับผิดชอบ             –  ขับรถส่งของตามใบสั่งซื้อของลูกค้า

–  วางบิล และ รับเช็ค กับทางลูกค้า ตามวันและเวลาที่กำหนด

–   เบิกสินค้าจากทางฝ่ายสต๊อก เพื่อจัดส่งให้ลูกค้า

–   ติดต่อธุรกรรมกับทางธนาคาร

 

 

สวัสดิการที่ได้รับ            1. ประกันสังคม

  1. ประกันชีวิต
  2. ประกันสุขภาพ/ ค่ารักษาพยาบาล
  3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  4. โบนัสประจำปี ปรับเงินเดือนประจำปี

 

หลักฐานการสมัคร          1.  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1-2  นิ้ว  จำนวน  1 รูป

  1. สำเนาหลักฐานการศึกษา
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน
  4. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
  5. ใบรับรองแพทย์

 

ทุกตำแหน่งปฏิบัติงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น.

ณ โครงการโคราซอน เลขที่ 49/95-96 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

 

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ! คุณชุติกาญจน์ (คุณผึ้ง) 02-042-2424 ต่อ 301, 304